tradafx

Chờ đợi phản ứng và cơ hội giao dịch với BTC tại Key level

Giá lên
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin
Khung thời gian 1 giờ.
Xu hướng tăng chính.
Xuất hiện tín hiệu phân kỳ, giá bắt đầu xuất hiện động thái giảm.
Tại đây có Key level tại vùng 48000. Đợi giá giảm đến vùng hỗ trợ này và xem giá phản ứng với vùng Key level.
Với khả năng giá có thể hình thành mô hình Running Flat hoặc Expanding Flat tại đây và có những thiết lập mua và giá sẽ tiếp tục tăng đến vùng 50000 hoặc 52000.
Nếu giá phá vỡ Key level tại đây thì mục tiêu giảm giá tiếp theo có thể sẽ là vùng hỗ trợ 44000. Lúc này cần chờ xác nhận xu hướng giảm để có thể giao dịch bán.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.