tradafx

Nhận định Bitcoin - BTC - USDT - BTC/USDT (26/08)

Giá xuống
tradafx Cập nhật   
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Về Trung và Dài hạn Bitcoin vẫn đang trên đà tăng.

Nhưng Ngắn hạn lại có những thay đổi đáng chú ý trong ngày. Mời các bạn đón xem trong video.
Giao dịch đang hoạt động:
Các bạn theo sát giá Bitcoin và sẵn sàng trong 2 kịch bản nêu trên nhé.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.