tradafx

Đợi các tín hiệu bán sau khi giá retest với BTCUSD

Giá xuống
tradafx Premium Cập nhật   
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Khung thời gian 1 giờ.
Xu hướng giảm đã được xác nhận.
Giá đã phá vỡ Key level sau tín hiệu phân kỳ.
Đợi giá retest lại đường xu hướng giảm, khả năng sẽ test tại vùng 48800-49000, và sau đó xuất hiện tín hiệu bán thì có thể vào lệnh.
Mục tiêu lợi nhuận với lệnh bán ngắn hạn là 47200 và 44000.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.
Bình luận: Lệnh bán được kích hoạt:

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.