Forex9999

Sell BITCOIN về vùng 7500 ( Sell BTC 8500 ; TP 7500; SL 9200 )

COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Bitcoin găp cản mạnh ở vùng 9000, đang có xu hướng xuống
Các tin cơ bản hầu như bất lơi cho BITCOIN
Nhiều khả năng Bitcoin sẽ sập về vùng 7500 hoặc sâu hơn
Giao dịch đang hoạt động: đã vào lệnh