Forex9999

Sell ETH tại 520 ; TP 400 ; SL 600 ( Tp 120 U ; SL 80U)

COINBASE:ETHUSD   Ethereum / Đô la Mỹ
ETH chạy theo Sóng btc , các tin gần đây cho thấy BTC khó ngóc lên được cả về tin cả bản và PTKT