Trongvinh-FA25

BTC/USD - CÚ RƯỚN CỦA BITCOIN VÀ VÙNG KHÁNG CỰ

COINBASE:BTCUSD   Bitcoin
Như đã phân tích trong cập nhật mới nhất về Bitcoin hồi đầu tháng, trong 02 tuần đầu của tháng 02, thị trường không có quá nhiều chuyển động khác biệt và giá điều chỉnh nhẹ. Trong tuần vừa qua BTC đã có nhịp tăng ấn tượng trở lại và câu hỏi đặt là liệu BTC có thể bứt phá qua vùng kháng cự và bật tăng mạnh mẽ? trước khi đánh giá về điều đó chúng ta quan sát 1 số điểm đáng chú ý như sau:
- Tốc độ tăng giá và mứ tăng trưởng đã khá thấp, gần như trong 03 tuần vừa qua tuy BTC tạo đỉnh mới 25,200$ nhưng không tăng quá nhiều so với cột mốc cũ 24,200$ tức là mức tăng ~ 1,000$ trong 2 tuần, một hiệu suất khá thấp.
- Các chỉ báo động lượng như RSI cho thấy động lượng tăng giá suy yếu đáng kể trong nhịp tăng này (RSI khung D1 phân kỳ với giám, khối lượng giảm trong nhịp tăng của giá). Đây không phải là dấu hiệu đảo chiều giảm giá nhưng nó gợi ý rõ ràng về một nhịp điều chỉnh có thể sảy ra ro động lượng tăng giá là khá yếu (xe có thể tiếp tục năn bánh chậm nhưng sẽ dừng lại).
- Cấu trúc chuyển động của giá: BTC đang hoàn thành một sóng chuyển động 5 sóng với đỉnh 5 đang phân kỳ với 3 cho thấy sóng đẩy 1/A này đang hoàn tất và một con sóng điều chỉnh 2/B.

Như vậy, chiến lược không thay đổi trong khu vực này hiệu suất giá là khá thấp và không khuyến nghị cho chúng ta mở thêm các giao dịch mua thêm. Chúng ta chờ sự điều chỉnh giá hoặc bứt phá mạnh mẽ khỏi vùng kháng cự này để xác nhận trọng thái giao dịch trước khi vào lệnh tiếp theo.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.