DatTong

BTCUSD, Bitcoin/ Dollar !

Giá xuống
DatTong Premium Cập nhật   
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Nhìn tổng thể trên D1:
- Giá trước đó nằm trong mô hình tam giác, và đã phá mô hình tam giác cho xu hướng đi xuống.
- Cây nến D1 ngày hôm qua, cho áp lực lên, nhưng với volume không lớn. Tuy nhiên, bộ 3 cây volume lại là tín hiệu đảo hồi giá.
- Hiện tại, giá đang nằm dưới cản, và quay lại test cản D1.
+ Nếu, giá test cản thất bại, cho cây D1 đi xuống, thì có thể xu hướng sẽ lại đi xuống.
+ Nếu giá breakout qua vùng cản 6600 thì sẽ gặp vùng cản 7100 ( cạnh dưới của tam giác)
--> Về mặt kỹ thuật cho thấy, giá xuống dễ, lên khó, vẫn ưu tiên xu hướng đi xuống.
Bình luận:
Bình luận:
Đã hủy lệnh:
No signal bar. And the price broken support on H1
Bình luận:
On H1: Bump and Run Pattern forming.
Bình luận:
Giá đang di chuyển theo xu hướng dự đoán trên H1 !
Bình luận:
Move stoploss to entry !

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.