DatTong

EOSUSD, EOS/ Dollar, H1

Giá xuống
BITFINEX:EOSUSD   EOS / Dollar
Trên H1: Mô hình Bump and run hình thành
- Giá đã phá qua trendline
Bình luận: Giá đang di chuyển theo xu hướng dự đoán !
Bình luận: Move stoploss to entry !

Ý tưởng liên quan