mmfxtrading

Đừng mất niềm tin vào Bitcoin! $25000 next target !

BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Cách đây khoảng 4 năm vào đợt crash năm 2014, giá của một Bitcoin được giao dịch ở mức $1160. Tuy nhiên chỉ trong trung tuần tháng 12, giá đã rơi xuống khoảng $400 - mất gần 60% giá trị; và một năm sau đó, đầu 2015, giá của 1 Bitcoin chỉ còn $160-tương đương với khoảng 10% kể từ khi nó tạo đỉnh cao nhất. Trên khung tuần, chúng ta có 3 đường MA cắt xuống dưới, giá được giao dịch ở dưới MA trong 11 tháng liên tiếp. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian 12 tháng tiếp theo từ 9/2015 tới 9/2016, Bitcoin đã tăng trưởng 300% từ $230 lên 620$ và một năm sau đó, tháng 9/2017, mức giá cho 1 Bitcoin đã là 5000$ - với mức tăng trưởng là 3125%. Chúng ta còn chẳng thể nhìn thấy đỉnh của năm 2014 trên khung tuần vào lúc này!
Hiện tại, trong đợt điều chỉnh năm 2018, Bitcoin đã mất khoảng 63% giá trị của mình. Tuy nhiên đây vẫn có thể được coi là một sự điều chỉnh tích cực của thị trường. Trên khung tuần, chúng ta có MA50 hướng lên trên, giá vẫn đang được giao dịch trên đường MA này. Đừng để những nỗi sợ đến từ truyền thông làm ảnh hưởng tới niềm tin của bạn. Hãy phân bổ danh mục đầu tư và quản lí rủi ro một cách thích hợp. And patient will pay !

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.