ThanhDCOfficial

Kế hoạch nhỏ trong kế hoạch lớn của dự án giao dịch bitcoin

Giá lên
ThanhDCOfficial Cập nhật   
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Đằng sau sự thành công mỹ mãn của kế hoạch giao dịch Bitcoin tháng 6 vừa qua. Nay giá đã di chuyển theo đúng kế hoạch mong đợi.

Hôm nay chúng ta cùng phân tích các con sóng nhỏ trong con sóng lớn.

Đợt tăng giá của kế hoạch A vừa qua đã giúp bao nhiêu người có lợi nhuận. Đằng sau sự thành công đó chúng ta nên biết rằng chúng ta đang chỉ ở con sóng thứ 4 trong đợt bull giá lần này.

Và con sóng thứ 5 này dự tính sẽ di chuyển rất mạnh. Sau đó là có sự điều chỉnh.
Các bạn nên chuẩn bị cho mình.
Một khoản tiền nho nhỏ để chuẩn bị giao dịch.
Một tâm lý vững chắc
Hãy theo kế hoạch của bạn.

Đây là phân tích của tôi hoàn toàn có tính chủ quan theo quan điểm cá nhân.
Mọi yếu tố thua lỗ các bạn nên cân nhắc.
Bình luận:
Sự giảm điểm mạnh vừa rồi chỉ cho tôi thấy nó thực ra là một phá vỡ giả.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.