BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Sau gần một tuần củng cố và đi sideway,giá giảm mạnh vào ngưỡng hỗ trợ $ 6430. Như bạn thấy đây là một mức cản quan trọng và một điểm quyết định cho BTC bây giờ.
Chúng ta có cơ hội cho mức tăng trở lại ở đây lên tới mức 6700 đô la, nhưng nếu holder không tiếp tục nắm giữ, giá sụt giảm sẽ là rõ đối với hỗ trợ tiếp theo như được biểu thị trên biểu đồ với giá là 6250 đô la.
Bình luận: 6586, giá sắp test lại trendline, có thể cân nhắc Short