dinhchien

BTCUSD - tăng tại khung 1 giờ

Giá lên
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Màn hình 1: H4 (tăng)
Màn hình 2: Giảm điều chỉnh H1 (xuống)
Màn hình 3: M15 có tìn hiệu đảo chiều tại 120 Fibonacci Extension phá vỡ giao động của màn hình 2.
* Khuyến nghị: Mua theo màn hình 1
* Mục tiêu 1: 6665,39, Mục tiêu 2: 6746,35, Mục tiêu 3: 6877,21
* Dừng lỗ: Fibo 120% giao động của sóng H4
-----------------------------
Monitor 1: H4 (up)
Monitor 2: H1 correction (down)
Monitor 3: M15 has a reversal at 120 Fibonacci Extension for break Monitor 2. Buy follow Monitor 1
Target 1: 6665.39, Target 2: 6746.35, Target 3: 6877.21
Stop loss: 120% Extension of The Magnitude H4

Ý tưởng liên quan