dinhchien

BTCUSD - tăng tại khung 1 giờ

Giá lên
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Màn hình 1: H4 (tăng)
Màn hình 2: Giảm điều chỉnh H1 (xuống)
Màn hình 3: M15 có tìn hiệu đảo chiều tại 120 Fibonacci Extension phá vỡ giao động của màn hình 2.
* Khuyến nghị: Mua theo màn hình 1
* Mục tiêu 1: 6665,39, Mục tiêu 2: 6746,35, Mục tiêu 3: 6877,21
* Dừng lỗ: Fibo 120% giao động của sóng H4
-----------------------------
Monitor 1: H4 (up)
Monitor 2: H1 correction (down)
Monitor 3: M15 has a reversal at 120 Fibonacci Extension for break Monitor 2. Buy follow Monitor 1
Target 1: 6665.39, Target 2: 6746.35, Target 3: 6877.21
Stop loss: 120% Extension of The Magnitude H4

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.