NhatHoai

Hôm nay trade coin gì? | Muôn việc đủ cả, chỉ thiếu gió Đông

BYBIT:BTCUSDT   BTCUSDT SPOT
Đó là câu nói của Gia Cát Lượng, 1 nhà quân sự tài ba. Tất cả mọi điều kiện đã đủ, tất cả mọi sự chuẩn bị đã xong, chỉ cần 1 yếu tố kích hoạt (gió Đông) nữa thôi là mọi thứ sẽ được triển khai. Nhưng rất tiếc gió Đông chính là thứ ta đang thiếu trong các giao dịch crypto các ngày gần đây

#BTCUSDT #BYBIT H4
Kèo buy BTC bằng cú nén với đường xu hướng không vào được vì thiếu cú phá vỡ kích hoạt vị thế, cũng là gió Đông mà ta đang cần. Thiết lập đã hoàn tất, cú nén đã xong, vậy mà cú phá vỡ không có, tức toàn bộ kế hoạch phải bị hủy bỏ. Nhưng cũng chính nhờ cái gió Đông này bị thiếu mà ta tránh được 1 lệnh thua lỗ: sẽ ra sao nếu ta không thèm chờ nó mà hấp tấp vào lệnh? Đó là lý do mình khuyên anh em luôn đặt lệnh stop khi chưa có cú phá vỡ (hoặc limit khi đã có phá vỡ), để tránh các thua lỗ đáng tiếc

#XLMUSDT #BYBIT H4
XLM đã quay xuống dưới đường ema, vậy nên khoan hãy chờ mua lúc này. Ta chỉ nên chờ mua khi giá đang nằm trên ema, hoặc nằm dưới ema nhưng tạo 1 cú nén rõ ràng có thể chấp nhận cược vốn

#XRPUSDT #BYBIT H4
Kèo buy XRP không vào được vì giá không phá vỡ lên. Cú nén với đường xu hướng khá đẹp nhưng giá đã chọn phá xuống. Gió Đông đã thiếu, nhưng nhờ nó mà ta được cứu

#LTCUSDT #BYBIT H4
Kèo buy LTC đóng lệnh tại dấu x đỏ vì nến giảm đóng cửa dưới ema, hòa vốn. 1 nguyên tắc cơ bản quan trọng là khi có nến giảm đóng cửa dưới ema, tất cả các lệnh mua đang mở đều phải được đóng. Điều này giúp anh em tránh các thua lỗ full 1R khi giá đảo chiều

#IOTAUSDT #BYBIT H4
Ta phải chấp nhận đóng lệnh mua sau khi có nến giảm đóng cửa dưới ema (dấu x), và hiện tại chỉ nên đứng ngoài quan sát

Anh em follow @NhatHoai để đọc các phân tích chuẩn xác hàng đầu và kinh nghiệm trading hay nhé!


Telegram t.me/bobvolmanchannel
Đăng ký khóa học Price Action thực chiến: t.me/nhathoaitrader
Đặt sách Forex Price Action Scalping (Bob Volman): www.facebook.com/candlebooks.vn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.