NhatHoai

Hôm nay trade coin gì? | Ngồi yên, quan sát, chấp nhận | 8/7

BYBIT:BTCUSDT   BTCUSDT SPOT
1 thị trường crypto loạn tùng xèo đang hiện ra trước mắt. Forex cũng đang bất ổn vì tin về thủ tướng Shinzo Abe. Tóm lại hôm nay viết phân tích cho vui thôi chứ không có kèo nào cả

#BTCUSDT #BYBIT H4
Kèo sell BTC bằng cú nén với đường xu hướng không vào được vì không có cú break out. Giá chọn phá lên và tạo xu hướng tăng, vừa phá đường kháng cự. Tuy nhiên dòng tiền trên crypto đang di chuyển rất hỗn loạn, đừng vội

#NEOUSDT #BYBIT H4
Kèo sell NEO bằng cú nén với đường hỗ trợ không vào được. Giá tạo xu hướng tăng ngắn hạn, cứ chờ hồi xem sao

#ZECUSDT #BYBIT H4
Kèo sell ZEC với đường hỗ trợ không vào được. Xu hướng tăng đã được thiết lập và giá vừa phá khỏi cú nén với đường kháng cự, nhưng ngay sau đó lại xuất hiện 1 pin bar giảm giá. Như vậy cú nén này không đủ mạnh và bền vững. Quan sát tiếp

#IOTAUSDT #BYBIT H4
Kèo sell bằng cú nén với đường xu hướng không vào được vì không có cú phá vỡ. Anh em thấy rõ ràng mô hình nến evening star rất tốt nhưng giá không phá xuống. Nhờ đặt lệnh stop mà ta tránh được rất nhiều kèo thua lỗ trong đợt giao dịch này. Có nhiều em bé nói rằng Hoài phân tích sai bét, phán giảm là y như rằng giá tăng - những em bé không bao giờ lớn

#XLMUSDT #BYBIT H4
Kèo sell XLM không vào được vì giá không break xuống. Đứng ngoài

Tuần này chúng ta nghỉ ngơi nhiều, thị trường khó chịu nên anh em có thể tìm những việc hay hơn để làm, như đọc sách chẳng hạn. Hoặc hay hơn nữa là ngồi yên và quan sát. Ngồi yên và quan sát thị trường di chuyển mà không đem bất kỳ kinh nghiệm, phán xét hay dự đoán nào áp đặt lên nó. Vì ta có quyền gì mà áp đặt? Thị trường di chuyển như vậy là vì nó phải như vậy. Ngồi yên, quan sát, và cuối cùng là chấp nhận câu trả lời của thị trường - đó là cách mà các trader huyền thoại đã dùng để tồn tại hàng chục năm.

Follow @NhatHoai để đọc các phân tích hàng đầu và kinh nghiệm trading hay nhé anh em

Telegram t.me/bobvolmanchannel
Đăng ký khóa học Price Action thực chiến: t.me/nhathoaitrader
Đặt sách Forex Price Action Scalping (Bob Volman): www.facebook.com/candlebooks.vn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.