HarryDamThanhHiepNWG

nhịp đập thị trường bitcoin tối ngày 19.6.2022

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
đã có tín hiệu điều chỉnh
4 nấc thang
hiệp chốt thêm và giữ 1 tí nữa hiệp chờ tịnh tiến đến mây thân con cá 1 và chốt hết
và chờ nhịp khác

mọi người xem video hiểu rõ thêm

link youtube: https://bit.ly/2Q8Gaqe
link tiktok: https://bit.ly/3NfNrND
link facebook 1: https://bit.ly/3d45JBR
link facebook 2 : https://bit.ly/3z8oxeo
link zalo: https://zalo.me/g/lhdudk894
link nhóm cộng đồng tele: https://bit.ly/3tM7x7W
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.