HarryDamThanhHiepNWG

nhịp đập thị trường bitcoin phiên chiều 19.6.2022

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
mình vào lệnh từ lúc 14h10 giai đoạn này dựa trên nấc thanh nhịp đập từng cây nến
nó view trước đám mây trung hạn
target
sl 200-300 pip
lấy về 900 pip
tỉ lệ r:r 1:3
vẫn giữ 1/2 vị thế cho tài khoản dài hạn

link youtube: https://bit.ly/2Q8Gaqe
link tiktok: https://bit.ly/3NfNrND
link facebook 1: https://bit.ly/3d45JBR
link facebook 2 : https://bit.ly/3z8oxeo
link zalo: https://zalo.me/g/lhdudk894
link nhóm cộng đồng tele: https://bit.ly/3tM7x7W
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.