HarryDamThanhHiepNWG

giao dịch live bitcoin phiên chiều

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
có tín hiệu điều chỉnh hồi của bitcoin đang ở ngưỡng 600 pip

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.