HarryDamThanhHiepNWG

giao dchj live vàng phiên sáng 11.3.2022

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
điều chỉnh hiện tại ở ngương 203 điểm scpaing
có kháng cự của thuật toán đám mây10p

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.