NhatHoai

Hôm nay trade coin gì | 3 nốt nhạc | 2/8

Giá lên
OKX:BTCUSDT   Bitcoin/Tether
Xu hướng của thị trường crypto đã được thay đổi chỉ trong 3 nốt nhạc…

#BTCUSDT H4
Trong vòng 3 nến, giá đã vượt thẳng từ đáy hộp để phá vỡ đỉnh, đồng thời cũng đã vượt lên đường ema và chuyển áp lực từ giảm sang tăng. Sự thay đổi nhanh chóng như vậy cũng đến từ tính ngẫu nhiên và hỗn mang của thị trường, nó cho thấy 1 sự thật rằng thị trường không thể nào đoán được. May mắn rằng, chúng ta cũng không cần phải dự đoán nó.

Chúng ta chỉ cần biết hiện tại áp lực đã chuyển sang tăng trên khung thời gian này, và hướng giao dịch chủ đạo là mua. Do cú phá vỡ rất vội vàng và không được hỗ trợ bởi đoạn nén nào, nên giờ ta mới chờ đoạn nén: chờ giá kéo ngược vào trong hộp và nén hoàn chỉnh để mua. Kế hoạch đơn giản và có thể được hình thành trong vòng dưới 10 giây. Trading có lợi nhuận không cần phải phức tạp.

#ETHUSDT H4
Với ETH thì giá chưa phá được biên hộp nên giờ ta chờ giá nén để buy

#BNBUSDT H4
Giao dịch mua theo đoạn nén với biên hộp đã được thực hiện sau cú phá vỡ mồi. Giá đang gặp khó khăn để tăng, nhưng không lo vì rủi ro đã được giảm hơn 1 nửa.


Telegram t.me/bobvolmanchannel
Đăng ký khóa học Price Action thực chiến: t.me/nhathoaitrader
Đặt sách Forex Price Action Scalping (Bob Volman): www.facebook.com/candlebooks.vn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.