URIFX

@BTCUSDT #Điểm kết thúc là điểm bắt đầu

Giá lên
URIFX Cập nhật   
POLONIEX:BTCUSDT   Bitcoin / Tether USD
hi all,

Cuối cùng thì BTC/ETH/XRP cũng xuống đến vùng giá mong muốn (tham khảo các topic trước)
Câu hỏi đặt ra là khi nào thì kết thúc bear trend?
Câu trả lời là khì nào có tín hiệu bull trend. :D
------------------------------------------------
Vậy, khi nào biết có tín hiệu bull trend?
Câu trả lời là nhìn vào cấu trúc giá. :)

Hãy để cấu trúc giá trả lời. Mình sẽ update chi tiết câu trả lời trong phần update của topic.

Bình luận:
Bình luận:
Giá kg vượt qua được sóng 1. Đồng nghĩa với chưa hết 5 sóng.

Giá sẽ xuống tiếp múc 7k?

Bình luận:
Target xuong 6k để hoàn thành 5 wave
Bình luận:
tình hình sóng 3 còn mạnh quá. hy vọng có correction ở level 7k rồi đón sóng 5.
Bình luận:
6k level có phản ứng tốt.
Bình luận:
Đang chu kỳ của Wave 3 và gần hết 5 waves.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.