JD_Freedom

BTC: CPI Trung Tính - BTC Quét 2 Đầu

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
BTC: CPI Trung Tính - BTC Quét 2 Đầu
Sau tin CPI thì BTC có dấu hiệu quét 2 đầu, do chưa lấy thanh khoản vùng cung 22k7 nên khả năng giá sẽ còn tiếp tục tăng.
JD check volume thấy lực bán yếu, khả năng phe bán chưa nhập cuộc.
Chúng ta sẽ chờ những tín hiệu từ nến + volume tại vùng 22k7 để tìm điểm short đẹp.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.