JD_Freedom

BTC: Break mô hình Nêm trên W.

Giá lên
BINANCE:BTCUSD.P   BTC Perpetual Futures Contract
BTC: Break mô hình Nêm trên W.
Chúng ta có thể thấy dấu hiệu Cạn Cung khi càng về cuối mô hình Nêm (volume nhỏ giọt) + Break với volume lớn.
Theo JD đây đợt tăng giá sẽ còn kéo dài vì:
1. Vùng 15-16k đã gom đủ nên giá sẽ được đẩy lên.
2. Khối lượng lớn Order Book trên sàn Coinbase trong khoảng giá 10-15k, nên khả năng là giá sẽ tăng mạnh để gỡ bớt những lệnh này (dễ gì được ngồi cùng mâm với cá voi).
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.