NhatHoai

Hôm nay trade coin gì | Chấp nhận phá vỡ giả

Giá lên
OKX:BTCUSDT   Bitcoin/Tether
Câu hỏi mà 1 nhà giao dịch phá vỡ hay gặp nhất là “lỡ trúng phá vỡ giả thì sao?”, và dĩ nhiên câu trả lời luôn là “chấp nhận nó”. Và họ cứ tưởng anh ta nói đùa, nhưng thật vậy. Phá vỡ giả luôn là người bạn đồng hành với 1 breakout trader, và chúng xuất hiện thường xuyên tới mức chẳng có gì đáng ngạc nhiên nữa.

Cố nhiên chúng ta vẫn có nhiều cách để nhận diện 1 cú phá vỡ đáng giao dịch với 1 cú phá vỡ tệ hại - chứ không phải kiểu trade mọi thứ ta thấy. Nhưng phá vỡ giả sẽ luôn tồn tại song hành với những phá vỡ thực. Nếu bạn không chấp nhận được thì đừng trade, và phương pháp nào cũng vậy thôi. Nếu bạn đi hỏi 1 Trend Follower (nhà giao dịch theo xu hướng) về winrate của anh ta, thì bạn sẽ luôn nhận được câu trả lời là “Dưới 40%, thậm chí dưới 30%”. Vấn đề là bạn có chấp nhận được hay không thôi

#BTCUSDT H4
Bob Volman có 1 cách rất hay để phân biệt những cú phá vỡ, đó là chia làm 3 cấp độ: PV giả (tệ nhất) - PV mồi (bớt tệ hơn chút) - PV thực (đẹp nhất), và ta chỉ trade những cú PV thực. BTC vừa break lên rồi giảm xuống, nhưng giá đang cố gắng tạo ra cú nén mới để break thêm lần nữa, đó chính là phá vỡ mồi.

Kèo buy BTC trước đó thoát lệnh tại trailing stop với gần 1R lợi nhuận. Tiếp tục chờ đợi cú nén mới với đường biên trên để buy

#ETHUSDT H4
ETH đang đi ngang, xu hướng là cân bằng nhưng ta vẫn nghiêng hơn về 1 cú nén với biên trên hộp

#DASHUSDT H4
Kèo buy Dash theo cú nén với đường xu hướng đóng lệnh tại trailing stop, hòa vốn. Tiếp tục đợi cú nén mới để buy, xu hướng là tăng

#XMRUSDT H4
Kèo buy XMR theo cú nén với biên trên hộp đóng lệnh tại trailing stop, lợi nhuận cuối 1R. XMR vẫn luôn như vậy, từ từ chậm rãi, nhưng xu hướng rất bền vững. Áp lực chủ đạo hiện tại đang cân bằng vì giá rơi vào 1 chiếc hộp

#NEOUSDT H4
Giá đã phá vỡ khỏi đường biên trên, và hiện tại là cơ hội buy cho anh em nào đã lỡ tàu. Mục tiêu 7.6-7.8

Tổng kết lợi nhuận +2R


Telegram t.me/bobvolmanchannel
Đăng ký khóa học Price Action thực chiến: t.me/nhathoaitrader
Đặt sách Forex Price Action Scalping (Bob Volman): www.facebook.com/candlebooks.vn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.