NewWorldGroupVN

nhịp đập thị trường giá bitcoin ngày 27.1.2022 đàm thanh hiệp

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
giá đã có tín hiệu điều chỉnh trung hạn từ 1h sáng tính theo giờ việt nam
chúng ta không thể nào giao dịch hay vào lệnh giờ này được
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.