NewWorldGroupVN

nhịp đập thị trường tối ngày 26.1.2022 đàm thanh hiệp

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
hiện tại bitcoin nên đứng ngoài quan sát và chờ cơ hội
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.