Luxubu_Best

BITCOIN ngày 20 / 5 / 2020 cuối tam giác Pump hay Dump

OKX:BTCUSDT   Bitcoin/Tether
Hello mọi người : Xin Chúc mừng hôm qua anh em nào short ở giá 9K9
- Giá hiện tại của bitcoin là 9750 , giá BTCUSDT đã tăng 150 so với ngày hôm qua 9600
- Nhưng chúng ta đã thấy thì BTCUSDT trong 24h vừa qua đang dao động trong khoảng giá 9k6 đến 9k9
- RSI đang nằm trên đường hỗ trợ ở 52.82
- Hiện tại sẽ có 2 kịch bản xảy ra ở đây : ( sẽ có giá trị trong 24h )
Long
+Nếu Bitcoin tiếp tục đi lên và chạm vùng kháng cự ở 9k9thì mình sẽ Short ở đoạn này
+Nếu Bitcoin tiếp tục đi lên và Phá vỡ khánh cự vùng 10k thì mình sẽ Long và Mong chờ phá vỡ đỉnh cũ tiếp theo ở 10k5 và đỉnh cũ 10k8
Short :
+Nếu Bitcoin tiếp tục đi xuống và chạm vùng hỗ trợ 9k4 thì mình sẽ Long ở đoạn này
+Nếu Bitcoin tiếp tục đi xuống và dưới 9k4 thì mình sẽ Short và mong chờ BTCUSDT về vùng hỗ trợ tiếp theo là 9k2 và 8k4

Cám ơn mọi người đã xem bài viết . Good luck

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.