HarryDamThanhHiepNWG

giao dịch live vàng bitcoin dầu sáng 11.3.2022

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
các bạn bấm xem video biết thêm chi tiết
vàng lãi 2-3 điểm
bitcoin rớt hơn 1000pip phiên sáng
dầu rơi hơn 8 điểm tối qua đến giờ

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.