Luxubu_Best

Bitcoin halving update tình hình BTC ngày 7 - 5 - 2020

OKX:BTCUSDT   Bitcoin/Tether
Hello mọi người
- Nhưng chúng ta đã thấy thì Bitcoin hôm qua đã phá vỡ vùng kháng cự 9k2 . BTC hiện tại đang nằm trên phía trên vùng kháng cự
- RSI đang nằm khu vực lưỡng lự nên cần thêm thời gian để quan sát
- Hiện tại sẽ có 2 kịch bản xảy ra ở đây :
Long :
+Nếu Bitcoin tiếp tục đi lên và chạm đỉnh cũ 9k4 thì mình sẽ Short ở đoạn này
+Nếu Bitcoin tiếp tục đi lên và Phá vỡ đỉnh cũ 9k4 thì mình sẽ Long và Mong trờ tới các điểm kháng cự tiếp theo ở 9k8
Short
+Nếu Bitcoin tiếp tục đi xuống và chạm vùng hỗ trợ 9k thì mình sẽ Long ở đoạn này
+Nếu Bitcoin tiếp tục đi xuống và dưới 9k thì mình sẽ Short và mong chờ BTCUSDT về vùng kháng cự tiếp theo là 8k6
- Dành cho các AE chơi Swap và Furute , lướt sóng ngắn
Long: 9k1 , - , SL 9k , - , TP1 : 9k4 , - , TP2 : 9k7 , - , TP3 : 10k

Short: 9k5 , - , SL 9k6, -, TP1 : 9k , - , TP2 : 8k5, - ,TP3 8k1

Cám ơn mọi người đã xem bài viết . Good luck

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.