NewWorldGroupVN

nhịp đập thị trường giá bitcoin sáng ngày 11.1.2022

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
hiện tại bitcoin đã có tín hiệu giữ lệnh trung và dài hạn, các bạn có thể giữ
khi nào có tín hiệu đảo chiều mình sẽ cập nhật cho tât cả các bạn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.