vuongdq2121

BTC cần điều chỉnh để lên

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
BTC cần điều chỉnh để lên
BTC có dấu hiệu điều chỉnh, đi đủ sóng rồi cần phải điều chỉnh để lên tiếp

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.