dinhchien

BTCUSDT - Tín hiệu tăng theo Keltner Channels 9/8/2021

Giá lên
dinhchien Cập nhật   
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
* Màn hình bên phải 99% đều đoán. Kết quả tốt ở quá khứ trong Dài hạn, Trung hạn & Ngắn hạn làm cơ sở Trade thực tế.
1. Cách sử dụng Keltner Channel
a_ Độ dài đường Basis Keltner: 50. Nó cho kết quả tốt nhất trong tìm kiếm quy tắc của BTCUSD.
b_ Cách xác nhận một xu hướng.
- Upper 2 dùng để xác nhận kênh Keltner tại Uptrend.
- Lower 2 được sử dụng để xác nhận kênh Keltner tại Downtrend.
c. Làm thế nào để xác định một Entry swing.
- Upper 1 dùng chờ Mua khi thị trường điều chỉnh.
- Lower 1 dùng chờ Bán khi thị trường điều chỉnh.
2. Tín hiệu Tăng được xác nhận khi giá nến đóng cửa trên đường Upper 2.
3. Tín hiệu Giảm được xác nhận khi giá nến đóng cửa dưới đường Lower 2.
4. Stoploss được tính bằng giá nến đóng cửa +/- giá trị của chỉ báo Average True Range (chiều dài = 20 thanh)
Stoploss = Giá đóng cửa trước +/- atr(20) x2x1.3
-> Di chuyển stoploss sau 1 giờ.
5. Lọc Nến trên 93% độ cao Keltner không Trade (nến đảo chiều).
Cảm ơn đã xem.
Bình luận:

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.