vuongdq2121

BTC cẩn thận đảo chiều... chốt lời chờ reset game

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
BTC cẩn thận đảo chiều
Anh em chốt lời btc và altcoin chờ nhịp dump bắt lại tầm 45k -46k sẽ có thông tin cụ thể cập nhật sau. Canh mà short đi
Sắp có nhịp alt sấp mặt lợn rồi....

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.