Luxubu_Best

Bitcoin halving update tình hình BTC ngày 10 - 5 - 2020

OKX:BTCUSDT   Bitcoin/Tether
Hello mọi người giá hiện tại của bitcoin là 8800
- Nhưng chúng ta đã thấy thì Bitcoin có 1 cây Gậy gậy phá thủng các vùng hỗ trợ đã hình thành rất lâu từ các ngày vừa qua
- BTC đã nằm trên vùng kháng cự 8k6
- RSI đang nằm khu vực quá bán
- Hiện tại sẽ có 2 kịch bản xảy ra ở đây :
Long :

+Nếu Bitcoin tiếp tục đi lên và chạm Vùng kháng cự 9k2 thì mình sẽ Short ở đoạn này
+Nếu Bitcoin tiếp tục đi lên và Phá vỡ đỉnh cũ 9k3 thì mình sẽ Long và Mong chờ BitCoin sẽ phá vỡ các vùng kháng cự ở 9k5 , 9k8 , 10k
Short
+Nếu Bitcoin tiếp tục đi xuống và chạm vùng hỗ trợ 8k6 thì mình sẽ Long ở đoạn này
+Nếu Bitcoin tiếp tục đi xuống và dưới 8k6 thì mình sẽ Short và mong chờ BTCUSDT về vùng kháng cự tiếp theo là 8k

- Hôm nay mình sẽ không đưa ra TP cho anh em đánh Swap và Future vì căn bản bây giờ thì trường giao động rất mạnh vì vậy các bạn nên nhớ SL rõ ràng vào tránh những tổn thất đáng tiếc xảy ra

Cám ơn mọi người đã xem bài viết . Good luck

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.