HarryDamThanhHiepNWG

trade with me giao dịch thực chiến cùng thị trường btc

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
mình đã vào lệnh lúc 14h00
đang tỉ lệ r: r 1:1
mình chốt 2-3 lệnh trừ phí giao dịch
và để 6-7 lệnh kéo 1/2 về entry
1/2 giữ nguyên sl

link youtube: https://bit.ly/2Q8Gaqe
link tiktok: https://bit.ly/3NfNrND
link facebook 1: https://bit.ly/3d45JBR
link facebook 2 : https://bit.ly/3z8oxeo
link zalo: https://zalo.me/g/lhdudk894
link nhóm cộng đồng tele: https://bit.ly/3tM7x7W
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.