NhatHoai

Hôm nay trade coin gì | Lỡ kèo | 12/4

Giá lên
OKX:BTCUSDT   Bitcoin/Tether
Kèo đã lỡ thì đành tìm kèo khác thôi anh chị ạ…

#BTCUSDT H4
Mình đã lỡ kèo buy BTC theo đoạn nén với đường xu hướng kéo dài do diễn ra vào ngày nghỉ Phục Sinh. Kể ra thì cá mập cũng rất khôn khi chọn thời điểm pump giá lúc toàn thế giới đang nghỉ lễ, thanh khoản mỏng và ít người giao dịch. Anh chị đã bắt được con sóng này thì khuyến nghị nên chốt vì đã có nhiều dấu hiệu đảo chiều: giá break pin bar và đang tạo nến nhấn chìm giảm, đồng thời là tin lạm phát USD và FOMC tối nay

#ETHUSDT H4
Mình đã canh đoạn nén với biên trên hộp ETH từ trước nhưng giá đã rớt xuống đường ema nên đã bỏ qua luôn. Con sóng tăng của ETH chưa mạnh mẽ và đuối sức ngay sau đó, cho thấy “mùa” hiện tại là “mùa BTC”, và sự tăng trưởng của altcoin chỉ đơn thuần là hưởng xái từ BTC mà thôi


Telegram t.me/bobvolmanchannel
Đăng ký khóa học Price Action thực chiến: t.me/nhathoaitrader
Đặt sách Forex Price Action Scalping (Bob Volman): www.facebook.com/candlebooks.vn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.