COINABCF

BTC tạo kênh tăng giá ( Phần 2 )

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
BTC đã break khỏi vùng mid range màu xám của kênh tăng giá và giá tăng khá mạnh.
Bạn nào muốn đọc lại bài phân tích của mình về kênh tăng giá phần 1 có thể xem ở phần ý tưởng liên quan ở dưới hoặc xem lại bài đăng lần trước của mình.

**Phân tích:
- Giá của BTC sau quá trình tích lũy ở vùng giá 40k-45k đã tăng ngoại mục, không những thế giá đã phá luôn vùng cản ở mid range của kênh tăng giá và hiện đã chạm ngưỡng 54k-55k
- Ngoài ra các chỉ số về khối lượng cũng tăng dần khi giá phá vùng mid range tạo 1 xu thế tăng giá mạnh

**Hành động:
- Ngắn hạn: Vì giá đã ở vùng trên của kênh tăng giá nên mình sẽ tìm kiếm các dấu hiệu tạo đỉnh để chốt lời, ngoài ra sẽ mở thêm lệnh long nếu giá đi xuống vùng mid range của kênh tăng giá ( đường xám ) với các dấu hiệu hỗ trợ tốt.
- Trung hạn, dài hạn: Tiếp tục DCA mua thêm khi giá cho thấy các dấu hiệu hỗ trợ tốt ở vùng mid range của kênh tăng giá
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.