tngbchp5

BTC cho thấy các dấu hiệu suy yếu

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Giá của BTC đang sideway trong vùng từ 46k-49k với khối lượng khá thấp trong giai đoạn này ngoài ra giá không thể phá vỡ được mid range của kênh tăng giá ( nếu bạn nào quan tâm có thể xem lại bài phân tích về kênh tăng giá được liên kết ở dưới )

** Phân tích:
- BTC khi phá qua mức giá 48k4 ở điểm BC (Buying climax)
đã cho thấy những dấu hiệu suy yếu khi chỉ tạo được higher high ở mức 49k2 và có chân rút khá dài. Ngoài ra khối lượng ở đây cũng không thật sự đột phá.
- Ngoài ra khi giá quay lại vùng sideway cũng đâm thẳng qua vùng support 47k7 trước đó.

** Hành động:
- Ngắn hạn: Tiếp tục theo dõi nếu giá phá vỡ qua vùng 46k7 - 47k1 sẽ tiến hành đóng các vị thế long ở trước đó.
- Dài hạn: Không làm gì