COINABCF

BTC cho thấy các dấu hiệu suy yếu

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Giá của BTC đang sideway trong vùng từ 46k-49k với khối lượng khá thấp trong giai đoạn này ngoài ra giá không thể phá vỡ được mid range của kênh tăng giá ( nếu bạn nào quan tâm có thể xem lại bài phân tích về kênh tăng giá được liên kết ở dưới )

** Phân tích:
- BTC khi phá qua mức giá 48k4 ở điểm BC (Buying climax)
đã cho thấy những dấu hiệu suy yếu khi chỉ tạo được higher high ở mức 49k2 và có chân rút khá dài. Ngoài ra khối lượng ở đây cũng không thật sự đột phá.
- Ngoài ra khi giá quay lại vùng sideway cũng đâm thẳng qua vùng support 47k7 trước đó.

** Hành động:
- Ngắn hạn: Tiếp tục theo dõi nếu giá phá vỡ qua vùng 46k7 - 47k1 sẽ tiến hành đóng các vị thế long ở trước đó.
- Dài hạn: Không làm gì
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.