Trongvinh-FA25

BTC/USD - Nhận định trung hạn Bitcoin

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Cơ sở nhận định:
- Elliott Wave trading: Dự báo sóng điều chỉnh 2 về fibonacci 0.5-0.618 ~ 37,000-40,000$
- Mô hình Vai đầu vai tại đỉnh hiện tại: Mục tiêu điều chỉnh 37,xxx$
- Vùng hỗ trợ cũ: 36,500-37,500$ và 40,000$-42,500$

Tôi vẫn giữ nguyên quan điểm trung hạn về thị trường là sẽ có điều chỉnh trong 1-2 tuần tiếp theo. Chiến lược tiếp theo của tôi là chờ mua trung hạn tiếp theo tại vùng: 36,500-38,500$

Miễn trừ trách nhiệm: Đánh giá thể hiện quan điểm cá nhân, chỉ có giá trị tham khảo, không phải và không được coi là hoạt động tư vấn khuyến nghị đầu tư, mua, bán bất kỳ sản phẩm nào hoặc tư vấn cho bất cứ hoạt động kinh doanh nào và không nhằm mục đích phục vụ lợi ích của bất kỳ cá nhân/tổ chức nào.