NhatHoai

Hôm nay trade coin gì | Hồi phục ngắn hạn

Giá lên
OKX:BTCUSDT   Bitcoin/Tether
#BTCUSDT H4
Giá đã vượt lên đường ema, phá vỡ 1 cú nén với đường kháng cự và tạo được 1 uptrend trong ngắn hạn. Chờ giá hồi về đường ema tạo cú nén mới để buy

#ETHUSDT H4
Giá phá vỡ cú nén với đường xu hướng rất đẹp nhưng tiếc là mình đã bỏ lỡ kèo này do đang tập trung nhiều bên thị trường fx; nhưng không sao con trend vẫn chỉ mới khởi đầu. Chờ giá kéo ngược về ema tạo cú nén mới để buy

Telegram t.me/bobvolmanchannel
Đăng ký khóa học Price Action thực chiến: t.me/nhathoaitrader
Đặt sách Forex Price Action Scalping (Bob Volman): www.facebook.com/candlebooks.vn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.