ZenoReal

Chờ mua Bitcoin, sóng Elliott và Order Blocks

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Đây là plan giao dịch BTCUSD trong tuần này.
Nhận định xu hướng theo Elliot Wave (EW) và tìm entry với Order Blocks.

Xem plan tuần trước ở link cuối post này!
Chỉ nên tham khảo để có thể thêm ý tưởng để nhận định xu hướng.
Không phải lời khuyên giao dịch.


This is Elliott waves counting for BTCUSD and potential entry to place a long position order.
Manage your risk strictly !