UnknownUnicorn23499361

Chờ mua Bitcoin, sóng Elliott và Order Blocks

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Đây là plan giao dịch BTCUSD trong tuần này.
Nhận định xu hướng theo Elliot Wave (EW) và tìm entry với Order Blocks.

Xem plan tuần trước ở link cuối post này!
Chỉ nên tham khảo để có thể thêm ý tưởng để nhận định xu hướng.
Không phải lời khuyên giao dịch.


This is Elliott waves counting for BTCUSD and potential entry to place a long position order.
Manage your risk strictly !
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.