UnknownUnicorn23499361

Vàng đang sideway trong sóng Elliott nào?

FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ


Đây là dự báo mới cho Vàng theo phân tích sóng Elliott .
Sóng b có thể đã hoàn thành lúc 1738.

Xem các sóng Elliott của vàng trong khung thời gian 60 phút
(a)(b)(c) thuộc ⓑ

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.