OKX:BTCUSDT.P   BTCUSDT Perpetual Swap Contract
1. Các tín hiệu đáng chú ý
- Giá đang lơ lửng trong vùng hộp chữ nhật;
- RSI đang lơ lửng ở giữa;
- Nến D1 đóng ngày hôm qua là 1 cây nến mỏng.

2. Phân tích
Có 2 kịch bản theo mình có thể xảy ra:
- Đóng nến hôm nay là 1 cây nến xanh với râu trên (bóng nến trên) không có hoặc rất ngắn, khi đó hoàn toàn có thể nghĩ đến việc vào long;
- Nếu đóng nến hôm nay không đẹp, tốt nhất nên đặt báo thức khi RSI D1 chạm quá bán (<= 30), sau đó vào check giá, thấy có tín hiệu đảo chiều thì vào long.

Short là khó có thể setup một plan với R:R hợp lý.


Hãy có sự lựa chọn tốt nhất cho bản thân!


Stone Trade Coin,

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.