stonetradecoin

BTC khung D1 ngày 22/06/2020 - Chờ đợi!

OKX:BTCUSDT.P   BTCUSDT Perpetual Swap Contract
1. Các tín hiệu đáng chú ý
- Giá đang nằm trong vùng tam giác, vượt theo cạnh nào sẽ có sóng lớn theo cạnh đó;
- BTC đc nén trong vùng 9200-9300 1 khoảng thời gian khá dài;
- Quá trình nén này là sau một đợt sóng tăng dài (chứ không phải tăng đột biến).

2. Phân tích
- Việc giá nén như này cho thấy giá đang đi trong giai đoạn hợp nhất. Mà do trước đó là 1 sóng tăng thong thả, cho nên khả năng cao đây là vùng tích lũy;
- Khi đa phần các traders sẽ từ bỏ BTC tại vùng này với kỳ vọng giá giảm, thì thuyền BTC sẽ càng nhẹ và dễ được đẩy lên;
- Điều này sẽ hoàn toàn chính xác khi giá vượt cạnh trên tam giác chúng ta có thể đặt stop limit vào long, nếu giá đục cạnh dưới thì cũng chưa nên vào short ngay mà nên chờ 1 cây nến đỏ volume to, sẽ vào short khi backtest với stl rát chặt chẽ (tránh bị fake out).

Hãy có sự lựa chọn tốt nhất cho bản thân!


Stone Trade Coin,

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.