NhatHoai

Hôm nay trade coin gì? - 29/9: Tạo đáy?

OKX:BTCUSDT.P   BTCUSDT Perpetual Swap Contract
Nhiều anh em hỏi rằng BTC đã tạo đáy chưa, thì với mình câu trả lời luôn là “nó tạo xong rồi hãy biết”. Không ai có thể biết chính xác đáy BTC nằm ở đâu, nhưng các dấu hiệu thì vẫn có để ta phân tích

Bitcoin #BTCUSDT H4
Ta thấy giá đang bị chặn lại bởi 1 đường hỗ trợ ngang khá vững chắc quanh vùng số tròn 41k. Vùng này đã có đến 5 lần chạm bật của giá, chứng tỏ nó là 1 vùng quan trọng. Thêm nữa, ngay phía trên giá lại là đường ema - cũng là 1 kháng cự. Khi hỗ trợ và kháng cự tiệm cận với nhau ép giá sát lại thì ta biết sắp có 1 cú nổ xảy ra, vì chắc chắn giá không thể nằm kẹp giữa kháng cự và hỗ trợ lâu được.

Mình nghiêng hơn về 1 cú phá vỡ lên trên đường ema, vì 1 số altcoin cũng đang cho dấu hiệu tạo đáy rồi. Nhưng câu trả lời cuối cùng vẫn sẽ đến từ thị trường

Ethereum #ETHUSDT H4
ETH cũng đang được đỡ bởi 1 hỗ trợ rất cứng, và cú nén giữa đường ema và đường hỗ trợ ngang này cũng đang dần hình thành. Tiếp tục chờ đợi xem giá chọn hướng nào

#OKBUSDT H4
OKB đang hồi phục khá tốt và đã vượt lên và giao dịch nhất quán bên trên ema. Xác nhận đồng coin này đã chuyển sang xu hướng tăng; chờ 1 cú nén với ema để buy

#CELRUSDT H4
CELR đã đi đến điểm cuối của cú nén giữa đường xu hướng và ema, đặt lệnh và chờ câu trả lời từ thị trường. TP tại vùng đỉnh cũ trùng với vùng số tròn

Telegram t.me/bobvolmanchannel
Đăng ký khóa học Price Action thực chiến: t.me/nhathoaitrader
Đặt sách Forex Price Action Scalping (Bob Volman): www.facebook.com/candlebooks.vn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.