NhatHoai

Hôm nay trade coin gì? - 22/3: Hái quả

Giá lên
OKX:BTCUSDT.P   BTCUSDT Perpetual Swap Contract
Nếu anh em biết gieo hạt đúng thời điểm, chăm bón cho nó đúng cách và có 1 chút kiên nhẫn thì chắc chắn sẽ có ngày hái quả. Trading cũng tương tự: anh em cần làm đúng tất cả những việc cần làm và thật sự kiên nhẫn từ ngày này sang ngày khác, kết quả sẽ đến.

#BTCUSDT H4
Kèo buy BTC đang có 1R lợi nhuận. Đúng ra mình nên chốt tại đường đỏ khi giá có dấu hiệu đảo chiều (theo đúng phương pháp), nhưng hiện tại vẫn có thể đóng lệnh market với mức lợi nhuận tối thiểu. Mình vẫn khuyên anh em dành thời gian theo dõi thị trường để trailing stop cho đúng chuẩn, thay vì bỏ quên lệnh như mình. BTC hiện tại vẫn còn xu hướng tăng nhưng dấu hiệu phe gấu đã xuất hiện (pin bar), cần chốt dần các lệnh buy đang mở

#ETHUSDT H4
Anh em nào đã buy ETH theo cú nén với đường xu hướng thì đã có 1R lợi nhuận. Tiếp tục giữ lệnh vì sóng tăng chỉ mới khởi đầu

#LTCUSDT H4
Kèo buy LTC chốt lời 3R. 1 lần nữa khuyến nghị anh em nên theo dõi thị trường để trailing stop thay vì bỏ quên như mình. Nếu theo đúng PP thì anh em đã đóng lệnh tại đường đỏ và hiện tại đang có 1 kèo buy nữa theo cú nén với đường xu hướng

#DASHUSDT H4
Kèo buy DASH đã đóng lệnh với 3R lợi nhuận. Nếu còn giữ lệnh thì hiện tại anh em đang có khoảng 9R, nhưng hiếm khi có các lệnh ăn được dài thế này nên mình vẫn khuyến nghị đặt chốt lời sẵn.

#XRPUSDT H4
Kèo buy XRP chốt lời với 2.5R lợi nhuận. Theo đúng PP thì anh em sẽ có thêm 1 lệnh buy nhồi nữa tại mũi tên đỏ (cú nén với đường xu hướng)

#XLMUSDT H4
Kèo buy XLM chốt lời với 2.5R lợi nhuận. Xu hướng tăng vẫn còn, ta chờ cú nén khác để buy

#TRXUSDT H4
Kèo buy TRX đóng lệnh với 3R. Theo đúng PP thì anh em đã chốt lời tại đường đỏ và vào thêm 1 lệnh buy nữa tại mũi tên đỏ. Đừng lười như mình nhé anh em

#ZRXUSDT H4
Kèo mới, buy ZRX theo cú nén với đường kháng cự ngang. Thị trường đang có bối cảnh và xu hướng tổng thể rất tốt

Tổng kết lợi nhuận: 15R (+30%)

Telegram t.me/bobvolmanchannel
Đăng ký khóa học Price Action thực chiến: t.me/nhathoaitrader
Đặt sách Forex Price Action Scalping (Bob Volman): www.facebook.com/candlebooks.vn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.