NhatHoai

Hôm nay trade coin gì? - 4/4: Đập thị trường

Giá xuống
OKX:BTCUSDT.P   BTCUSDT Perpetual Swap Contract
Đợt trước chúng ta đã bán khống thị trường rất tốt khi nhận thấy các dấu hiệu đảo chiều sớm. Như vậy anh em thấy #BobVolmanPriceAction không chỉ đơn giản là những cú nén với đường ema, mà còn là những dấu hiệu từ hành động giá và những thanh nến mà ta cần phải đọc hiểu, từ đó đưa ra chiến lược cho phù hợp

#BTCUSDT H4
BTC đang bị kẹt trong 1 hộp ngang nhỏ và đường ema đang phẳng ra cho thấy sự phân vân. Nhưng mình vẫn giữ quan điểm rằng bữa tiệc đã tàn (rất nhiều nến bóng trên dài cho thấy phe gấu đang liên tục bán xuống), và ta nên nhắm đến việc bán khống hơn là mua lên. Chờ cú nén với biên dưới hộp để sell

#XRPUSDT H4
Ta đã dự đoán chính xác cú đảo chiều của XRP nhưng chưa vào giao dịch nào. Có thể sell với cú nén với đường xu hướng sau cú chạm lại kỹ thuật (retest)

#LTCUSDT H4
LTC dần chuyển sang xu hướng giảm, hiện tại đang trong 1 sóng kéo ngược (pull back) và đây là cơ hội tốt để sell. Cú nén với đường xu hướng

#BCHUSDT H4
BCH đã tích lũy rất lâu trong chiếc hộp lớn và các thanh nến bắt đầu nhỏ lại dần, cho thấy chuẩn bị có sự bùng nổ. Phe bò BCH sắp đầu hàng rồi, sell theo cú nén với đường xu hướng. Anh em cẩn trọng có thể sell 1/2 vị thế rồi nhồi thêm 1/2 khi giá break biên dưới hộp

#ZECUSDT H4
Kèo sell ZEC đóng lệnh tại dấu x với 1R lợi nhuận. Tiếp tục sell theo cú nén với đường hỗ trợ (chờ 1 nến giảm nhỏ hơn đóng cửa)

#ZRXUSDT H4
Kèo buy tại mũi tên đỏ (đóng lệnh tại dấu x) đã đem lại ít nhất 1R. ZRX đã đuối sức và không nên mua thêm nữa

#DASHUSDT H4
Sell theo cú nén với đường xu hướng. Có thể vào 1/2 vị thế và nhồi thêm 1/2 khi biên dưới hộp bị phá vỡ


Telegram t.me/bobvolmanchannel
Đăng ký khóa học Price Action thực chiến: t.me/nhathoaitrader
Đặt sách Forex Price Action Scalping (Bob Volman): www.facebook.com/candlebooks.vn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.