dinhchien

GBP INDEX - Vẫn kỳ vọng giảm tiếp cho Brexit kế tiếp 8/4

Giá xuống
TVC:BXY   Chỉ số Tiền tệ Bảng Anh
- Chìa khóa 1: MACD (0.2)
- Chìa khóa 2: RSI (0.1)
- Xác suất thành công: 50 + 0.2 + 0.1 = 50.3.
- Đã 3 lần đoán đúng (nhất quá tam)????