FSFI

CADCHF- Cơ Hội Bán Ngắn Hạn Ngay Bây Giờ!

Giá xuống
FX:CADCHF   Canadian Dollar/Swiss Franc
- CADCHF- khung Daily phá vỡ vùng hỗ trợ: 0.73946 và tạo ra bước sóng giảm (3 mũi tên màu vàng). Đối với tôi đó là tín hiệu giảm giá.
- CADCHF- H4- Tôi tìm kiếm cơ hội bán khi giá hồi về vùng kháng cự: 0.74788. (đã được kiểm tra nhiều lần trước đó).
- Là người ưa 1 chút mạo hiểm, tôi vào lệnh Sell Limit bằng mô hình Gartley.
- Nếu giá phá vỡ chân X, đối với tôi mô hình Gartley thất bại.
- Còn nếu bạn là người thích an toàn, có thể chờ mô hình đỉnh đôi hoàn thiện theo quy tắc của các bạn để bán tại vùng kháng cự này.
--
- Entry: 0.74705.
- Stoploss: 0.74940.
- Target 1 dự kiến: 0.74365. (Mức Fib hồi quy 38.2 đoạn AD).
- Target 2 dự kiến: 0.74085. (Mức Fib hồi quy 61.8 đoạn AD).
- Target 3 tiềm năng: 0.73647 (Mức đáy cũ của xu hướng giảm).
--
- Hãy bấm Like khi bạn thấy phân tích hữu ích.
- Hãy bấm Follow để nhận phân tích mới hàng ngày nhé.
- XIN CẢM ƠN!
--
- Tuyên bố từ chối trách nhiệm về rủi ro: Mọi thứ trong bài viết là kinh nghiệm cá nhân chỉ dành cho mục đích giáo dục và không được coi là lời khuyên về cách đầu tư vốn. Tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào xảy ra trong tài khoản của bạn. Bạn và chỉ bạn phải chịu trách nhiệm cho quyết định đầu tư của chính bạn.
- Bản quyền: Tất cả nội dung là bản quyền của tôi. Bạn không được sử dụng nội dung của tôi cho bất kỳ mục đích thương mại nào.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.