FX:CADCHF   Canadian Dollar/Swiss Franc
- H4 giá về vùng mua chính và đang đi lên, trước đó giá cũng đã đến vùng quá bán trên RSI.
- H1 xuất hiện phân kỳ tăng.
- M15 giá đã phá lên vùng bán chính tạo cấu trúc tăng.

Nhận định: buy tại vùng giá hiện tại.

Lưu ý: Đây là nhận định dựa trên kinh nghiệm cá nhân của mình, không phải là lời khuyên đầu tư. Mong các bạn dùng để tham khảo và chỉ nên theo khi thấy phù hợp với nhận định của các bạn!

Cám ơn các bạn đã đồng hành cùng Forex - You Can.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.