dinhchien

CADCHF - Tăng tại sóng 5 Elliot

Giá lên
FX:CADCHF   Canadian Dollar/Swiss Franc
Đã có 2 divergence cho mua vào.
Nên Buy stop.